افزایش ۳ برابری برگزاری مجامع الکترونیک با سامانه «دیما»


تهران – ایرنا – مسئول برگزاری الکترونیکی مجامع سپرده گذاری مرکزی اعلام کرد: در سال 1402 هجری شمسی با برگزاری 241 جلسه الکترونیکی در سامانه «دیما» شاهد افزایش سه برابری این مجامع بودیم. در بازار سرمایه

منبع: https://www.irna.ir/news/85462330/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%DB%B3-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9-%D8%A8%D8%A7-%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AF%DB%8C%D9%85%D8%A7

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در اخبار