ترکیه پیشتاز سرمایه‌گذاری جهانی شد

ترکیه پیشتاز سرمایه‌گذاری جهانی شد


آژانس سرمایه گذاری ترکیه جایزه پلت فرم سرمایه گذاری پیشرو در جهان را در ابوظبی دریافت کرد.

منبع: https://www.isna.ir/news/1403022014501/%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%AA%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B4%D8%AF

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در اخبار