دلایل بازنگری مصوبه جدید بازارگردانی تشریح شد


تهران- ایرنا- معاون سازمان بورس، مدیر نظارت بر بازار بورس و مدیران عامل بورس تهران و بورس فر به تشریح دلایل بازنگری در مقررات جدید بازار پرداختند.

منبع: https://www.irna.ir/news/85463038/%D8%AF%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%84-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%86%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%B5%D9%88%D8%A8%D9%87-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AA%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D8%AD-%D8%B4%D8%AF

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در اخبار