سطح زیرکشت سیب زمینی در سلسله کاهش یافت


خرم‌آباد – ایرنا –  مدیر جهاد کشاورزی سلسله گفت: سطح زیرکشت محصول آبدوست سیب زمینی در این شهرستان امسال در راستای رعایت الگوی کشت از سه هزار هکتار به ۱۱۰ هکتار کاهش یافت.


منبع: https://www.irna.ir/news/84974047/%D8%B3%D8%B7%D8%AD-%D8%B2%DB%8C%D8%B1%DA%A9%D8%B4%D8%AA-%D8%B3%DB%8C%D8%A8-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D9%84%D8%B3%D9%84%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA
منتشر شده در
دسته‌بندی شده در اخبار