سفارت روسیه در تاجیکستان: فریب اخبار ضد روسی را نخورید


تهران – ایرنا -سفارت روسیه در تاجیکستان در بیانیه ای نوشت: موجی از خبرها های جعلی ضد روسی با هدف بی اعتبار کردن روابط مستقر و سازنده بین فدراسیون روسیه و متحدان و همفکران آن به آسیای مرکزی رسیده است که مردم تاجیکستان و سایر کشورهای منطقه نباید فریب این اخبار را بخورند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85170528/%D8%B3%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%A7%D8%AC%DB%8C%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%81%D8%B1%DB%8C%D8%A8-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%B6%D8%AF-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D9%86%D8%AE%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%AF

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در اخبار