فیلم/ بررسی میزان اشتغال ایجاد شده در شورای اشتغال استان ایلام


ایرنا – ایلام – در نشست شورای اشتغال استان ایلام با حضور استاندار و نماینده مردم ایلام در مجلس شورای اسلامی میزان اشتغال ایجاد شده در سطح دستگاه هایی اجرایی و شرکت های نفتی و گازی این استان مورد بررسی قرار گرفت.


منبع: https://www.irna.ir/news/85130765/%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85-%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D9%85%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%BA%D8%A7%D9%84-%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%BA%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D9%84%D8%A7%D9%85
منتشر شده در
دسته‌بندی شده در اخبار