قدردانی رئیس سازمان بورس از وزیر اقتصاد و رئیس سازمان امور مالیاتی

قدردانی رئیس سازمان بورس از وزیر اقتصاد و رئیس سازمان امور مالیاتی

در بخشی از متن این نامه آمده است: امید است با تصویب این اصلاحیه همچون گذشته، اعتماد سرمایه گذاران، سهامداران و بازار سرمایه به عنوان یکی از بخش های مهم افزایش یابد. ارکان تعمیم اقتصاد نقش مهمی در تحقق شعار سال و پیشبرد اهداف اقتصادی خواهد داشت.

به گزارش خبرگزاري جمهوري اسلامي، اشكي رئيس سازمان بورس و اوراق بهادار در نامه قبلي به رئيس كميسيون اقتصادي مجلس با بيان اينكه اين بند تبعات منفي براي صندوق هاي سرمايه گذاري دارد، اظهار داشت: با توجه به اينكه يك طیف گسترده ای از وجوه اشخاص حقیقی و حقوقی صاحبان آن هستند. واحدهای سرمایه گذاری صندوق هستند، تبصره 6 بند 6 قانون بودجه 1403 منجر به عواقبی مانند خروج نقدینگی و کاهش اعتماد سرمایه گذاران می شود که ممکن است منجر به هدایت و هدایت نقدینگی به سمت بازارهای غیرشفاف شود.

منبع: https://www.irna.ir/news/85478995/%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-%D8%A7%D8%B2-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D9%88-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA%DB%8C

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در اخبار