نامه سرپرست سازمان خصوصی‌سازی به تاج درباره پرسپولیس و استقلال


تهران – ایرنا – رئیس سازمان خصوصی سازی طی نامه ای به رئیس فدراسیون فوتبال رسما از فروش سهام دو باشگاه استقلال و پرسپولیس خبر داد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85462399/%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B3%D8%B1%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D8%A7%D8%AC-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D9%BE%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%B3-%D9%88-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%84

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در اخبار