نگاه دولت سیزدهم به بازار سرمایه، نگاه حمایتی است/ برنامه تحقق شعار سال تدوین شد


تهران – ایرنا – رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور با بیان اینکه نگاه دولت سیزدهم به بازار سرمایه نگاه حمایتی است، گفت: دولت علاقمند است سهم بازار سرمایه را در تامین مالی پروژه های عمرانی افزایش دهد. تا بتواند به اهداف توسعه ای خود دست یابد و با اجرای پروژه های زیرساختی از طریق بازار سرمایه پیش برود.

منبع: https://www.irna.ir/news/85474838/%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%B3%DB%8C%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%82

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در اخبار